Fotoalbum

Montel Farmer. 87,5 % oldenborg
Far: Mozart
Morfar: Uffe Korshøjgård.
Montel er kåret med 8 point.
Og er avlet på bronze medalje hoppen Chanel Farmer, som også er kåret med 8 point.