Fotoalbum

Malou Farmer. 75 % oldenborg.
Malou er kåret med 6 point.
Far: Milan af Kloster.
Morfar: Uffe Korshøjgård.
Malou er avlet på Bronze medalje hoppen Chanel Farmer, som er kåret med 8 point.